Yazar arşivleri: biriktiricix

1 Nisan 1926 Tarih ve 796 Numaralı Kanunun Üçüncü Maddesi Mûcibince İdare-i Husûsiyelerle Şehir Emanetleri ve Belediyeler Bütçelerinin Umûr-i Tanzimi Hakkında Talimâtnâme (42793)

Baskı Yeri: Ankara MYıl: 1926 Matbaa: Sıhhıye ve İctimaiye Vekâleti Matbaası Sayfa: 25 Katalog: TBTK; 6483

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Nisan 1926 Tarihli ve 796 Numaralı Umûr-i Sıhhiyeye Müteallik Bütçelerle Bi’l-Umûm Memurîn-i Sıhhiye Hakkındaki Kanun ve İşbu Kanunun Üçüncü Maddesi Mûcibince İdare-i Husûsiyelerle Şehremanetleri ve Belediye Bütçelerinin Umûr-i Sıhhiye ve Hayriyeye Müteallik Aksâmının Sûret-i Tanzimi Hakkında Talimâtnâme (42792)

Baskı Yeri: Ankara MYıl: 1926 Matbaa: Sıhhıye ve Muavenet-i İctimaiye Vekaleti Matbaası Yayınevi: Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâleti Neşriyatı Sayfa: 29 Katalog: ÖZEGE; 2373 – TBTK; 6484

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Numaralı Erkân-ı Harbiye Muhtırası Kitabının Dokuz Numalı Lâhikası (42791)

Sayfa: 36 Katalog: TBTK; 6485

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Numaralı Sevkü’l-ceyş Bahri 6 Numaralı Tabiye-i Bahriye Mesâili (42790)

Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1330 MYıl: 1914 Matbaa: Bahriye Matbaası Sayfa: 33 Katalog: ÖZEGE; 2374 Açıklamalar: Bahriye Zabitanına Mahsus Mahremdir

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10 Santimetrelik 14 Modeli Top Talimâtnâmesi (42789)

Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1333 MYıl: 1917 Matbaa: Matbaa-i Askeriye Yayınevi: Ağır Topçu Müfettiş-i Umûmiliği Sayfa: 35 Katalog: MİL

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10 Santimetrelik 50 Çapında Schneider Toplarına Mahsûs Talimnâme (42788)

Baskı Yeri: İstanbul MYıl: 1926 Matbaa: Matbaa-i Bahriye Sayfa: 14 Katalog: MİL

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10 Santimetrelik Piyade ve Süvari Helyostası (42787)

Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1328 MYıl: 1912 Matbaa: Matbaa-i Askeriye Sayfa: 34 Katalog: MİL

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10 Temmuz 1329 (42786)

Sayfa: 16 Katalog: ÖZEGE; 15707

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10 Temmuz Hatırası. Sene 1324 (42785)

Yazar: Birecikli Ayanzâde Namık Ekrem Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1325 MYıl: 1909 Matbaa: Rûşen Matbaası Sayfa: 40 Katalog: ÖZEGE; 15709

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

10 Temmuz İnkılâbı ve Netâyici (42784)

Yazar: Şeyh Muhsin Fânî [Hüseyin Kâzım Kadri] Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1336 MYıl: 1920 Matbaa: Matbaa-i Orhaniye Yayınevi: Tüccarzâde İbrahim Hilmi (Çığıraçan) Sayfa: 198 Katalog: BDK – ÖZEGE; 15710 – TBTK; 14148

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın