ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN

150,000 KİTAPLIK

BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

 

Konu/Amaç:

 

Ankara'da, çekirdeğini Talat Öncü'nün topladığı/toplayacağı kitap ve materyallerin oluşturacağı, araştırmacılara ve halka açık bir kütüphane kurulması ve işletilmesi.

 

Ön Bilgi: (Burada verilen bilgiler Aralık 2011 itibariyledir)

 

 • Talat Öncü 19.5 senedir kitap toplamaktadır. Şu anda koleksiyonunda 84,000 kayıtlı ve yaklaşık 16,000 kayıt olmayı bekleyen kitap ile 56,000 nüsha dergi vardır. Talat Öncü kitap toplama eylemine devam etmektedir ve edecektir. Kütüphanenin büyüme hızı ortalama yılda 6,000 kitap ve 2,000 dergidir.
 • Bu kitaplar son derece geniş bir spektrum arz etmekle birlikte temelde sosyal bilimler dalındaki referans kitapları koleksiyonun % 85 ini teşkil etmektedir. Koleksiyonun diğer % 15 ini ise edebi eserler ile genel konularda eserler oluşturmaktadır.
 • Koleksiyonda yaklaşık 6,500 eski yazı kitap ile 2,500 prestij türü kitap bulunmaktadır. Araştırmacılar için sık aranan eserler koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca 4,500 kitaplık şehir monografileri ile 2,500 adetlik hatıra kitapları bölümü Türkiye'de hemen hemen tekdir.
 • Koleksiyonun fişlenen kısmının tamamı bilgisayara yüklenmiştir. Koleksiyonun indeksi internetde www.oncu.com adresinde bulunmakta ve araştırmacılar tarafından sıkça kullanılmaktadır.
 • Koleksiyonda kitap ve dergilerden başka çok miktarda değişik materyal de bulunmaktadır. Bunların kısmi dökümü aşağıdaki paragraflarda verilmiştir.

 

Uygulama Planı:

 

 1. Talat Öncü, Ankara'da kurulacak bir kütüphane için uygun mekanın temin edilmesi ve kesintisiz işletilmesinin garanti edilmesi durumunda koleksiyonunun tümünü (gelecekte alacağı kitaplar ve materyaller dahil olmak üzere) bağışlayacaktır.
 2. Talat Öncü bu bağış karşılığında hiç bir maddi menfaat beklememektedir. Beklentileri

                                i.            Kütüphaneye adının verilmesi (örneğin xxxxxx Vakfı Afife-Talat Öncü Kütüphanesi gibi),

                              ii.            Kütüphanede kendine bir oda tahsis edilmesi,

                            iii.            İşletme konusundaki basit bazı önerilerinin kabul edilmesidir.

 1. Kütüphane için minimum 1,000-1,500 m2 lik bir bina gerekmektedir.
 2. Kütüphanenin bazı bölümleri araştırmacılara, bazı bölümleri halka açık olacaktır.
 3. Kütüphaneyi yapan ve işleten kurum Talat Öncü'nün işletme konusundaki bazı koşullarını kabul edecektir (bu koşullar tamamiyle kütüphanenin iyi bir şekilde işletilmesi ve geleceğinin garanti altına alınmasına ilişkin olacaktır).
 4. Kütüphaneye büyük kitap bağışları yapmak isteyenler için adlarına bölümler (örneğin yyyyy Seksiyonu) açılarak kitap bağışı teşvik edilecektir (şu anda 2 kişiden toplam 8-10,000 kitaplık bağış için ön olur alınmıştır).

 

Sonuç:

 

Bugün için Ankara'da araştırmacılar ve halk için 2 tür kütüphane vardır:

 1. Milli Kütüphane: Bu kütüphaneye giriş kısıtlıdır. Ne yazık ki kütüphane de kitaplara ulaşmak kolay değildir ve kimi kitaplar kayıptır.
 2. Üniversite kütüphaneleri: Bu tür kütüphaneler genellikle ihtisas kütüphaneleridir. Örneğin ODTÜ kütüphanesi yabancı dil ağırlıklı teknik kitaplardan oluşmaktadır.

Dolayısıyla, Ankara'da (hatta Türkiye'de) proje konusu olan kütüphaneye benzer hiçbir kütüphane yoktur. Böyle bir kütüphanenin oluşturulması sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye de büyük bir hizmet olacaktır.

Kısacası, bu proje gerçekleştiği takdirde, Ankara, araştırmacılar ve halk için düzenlenmiş Türkiye'nin (belki de dünyanın) en kapsamlı özel kütüphanesine kavuşacaktır.

 

Koleksiyonun Ayrıntılı/Analitik Dökümü:

 

Koleksiyonun ana başlıklarla dökümü şöyledir:

 • Eski yazı kitaplar (6,500 adet),
 • Yazmalar (onlarca, selçuklu döneminden yakın döneme kadar, bir adet cönk)
 • Anı kitapları (2,500 adet),
 • Şehir monografileri 4,500 adet),
 • Yemek Kitapları (800 adet),
 • Dil konusunda kitaplar (çoğu Türk Dil Kurumu olmak üzere 1,000 adet),
 • Biyografi kitapları (1,000 adet),
 • '50 öncesi Türk yazarlarının kitapları (1,500 adet, çoğu taşra baskısı),
 • Üniversite yayınları (binlerce, hemen hemen tüm üniversitelerden yayınlar),
 • Türk Tarih Kurumu Kitapları (%90 ı mevcut),
 • MEB-Kültür Bakanlığı Kitapları (%80 i mevcut),
 • Sözlükler (500 adet ki Japonca-Fransızca sözlük bile var),
 • Ansiklopediler (yüzlerce, 1865 Britannica bile var),
 • Dergiler (900’ü aşkın dergi, 56,000 nüsha, 8-9,000 i eski yazı),
 • Antika kitaplar (yüzlerce, % 99 u Türkiye ile ilgili),
 • '70 lerin porno kitapları (onlarca, daktilo ile yazılmış olanı bile var),
 • Prestij kitapları (2,500 civarında büyük boy ciltli kitap),
 • Belli başlı yayınevlerinin bastığı kitaplar (İnkılap, Remzi, Ahmed halit, Semih Lütfi, vb., 1,000’lerce),

 

Bunlardan başka,

 • Yüzlerce harita (1700-1910 arası, çoğu Osmanlıca),
 • Yüzlerce gravür (hemen hemen tamamı Osmanlı İmparatorluğu)
 • Binlerce kartpostal (1900 başları ve ortaları İstanbul ve Taşra; 1950 Sonrası renkli şehir kartpostalları),
 • Onbinlerce fotoğraf (büyük çoğunluğu 1950 öncesi olmak üzere şehir, askeri, sosyal yaşam, osmanlı cam negatifleri, vb.)
 • Binlerce film afişi ve lobi kartı (Türk ve yabancı, genellikle 1970 sonrası),
 • Muhteşem bir pul koleksiyonu (Osmanlı, Anadolu hükümeti ve Cumhuriyet; posta ve fiskal),
 • Binlerce plak (Türk ve yabancı 45'likler, Long playler; 600 adet klasik batı müziği taş plağı),
 • Binlerce eski yazı belge,
 • Onlarca önemli kişinin terekesi (fotoğraf, belge, mektup)
 • Tonlarca bakır (sahanlar, siniler, kazanlar, leğenler, vb).

 

style='margin-left:.5in;text-indent:-.25in;mso-list:l2 level1 lfo1; tab-stops:list .5in'>·        MEB-Kültür Bakanlığı Kitapları (%80 i mevcut),

·        Sözlükler (500 adet ki Japonca-Fransızca sözlük bile var),

·        Ansiklopediler (yüzlerce, 1865 Britannica bile var),

·        Dergiler (900’ü aşkın dergi, 46,000 nüsha, 8-9,000 i eski yazı),

·        Antika kitaplar (onlarca, % 99 u Türkiye ile ilgili),

·        '70 lerin porno kitapları (onlarca, daktilo ile yazılmış olanı bile var),

·        Prestij kitapları (2000 civarında büyük boy ciltli kitap),

·        Belli başlı yayınevlerinin bastığı kitaplar (İnkılap, Remzi, Ahmed halit, Semih Lütfi, vb., 1000’lerce),

Bunlardan başka,

·        Yüzlerce harita (1700-1910 arası, çoğu Osmanlıca),

·        Binlerce kartpostal (1900 başları ve ortaları İstanbul ve Taşra; 1950 Sonrası renkli şehir kartpostalları),

·        Binlerce film afişi ve lobi kartı (Türk ve yabancı, genellikle 1970 sonrası),

·        Muhteşem bir pul koleksiyonu (Osmanlı, Anadolu hükümeti ve Cumhuriyet; posta ve fiskal),

·        Binlerce plak (Türk ve yabancı 45'likler, Long playler; 600 adet klasik batı müziği taş plağı),

·        Binlerce eski yazı belge,

·        Tonlarca bakır (sahanlar, siniler, kazanlar, leğenler, vb).