Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında BİBLİYOGRAFYA / bibliyografya Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  BİBLİYOGRAFYA / bibliyografya  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 82 Kayıt, Sayfa 1/2, Gösterilen Kayıtlar 1-50)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1 2  


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız1923-1966 Döneminde Fizik Dalındaki Araştırmaların Katkısını Gösteren Bir Bibliyografya Denemesi Erdal İnönü, 1971, 112 S., 15 TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi: 24, [3434]

Abdülkadir İnan'ın Hayatı ve Eserleri [Bibliyografya Var] [İmza, Yılmaz Öztuna'ya] Doç. Dr. Hikmet Tanyu, 1968, XV-XXXVII S., [Ayrıbasım], [YO130]

Afyonkarahisar Bibliyografya Denemesi Ahmet Topbaş, 1988, 174+2 S., Afyon Lions Kulubü Yayını: 1, [65156]

Ahmet Kabaklı Nerede ne Yazdı [Bibliyografya] Ahmet Kabaklı, 2004, 285+2 S., Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, [XX6014]

Akseki Kazası (Tarih-Coğrafya-Turizm-Bibliyografya) Kemal Özkaynak, 1954, 179+f S., 3 TL, Ankara, [14911]

Basında Dış Türkler (Bibliyografya) (Makale, Yorum ve Haberler) (1 Ocak 1994-31 Aralık 1995) [İmza] [Cilt: 5] 1996, 612 S., T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın No.: 19, [33744]

Basında Dış Türkler (Bibliyografya) (Makale, Yorum ve Haberler) (1 Ocak 1994-31 Aralık 1995) [İmza] [Cilt: 6] 2001, 510 S., T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın No.: 22, [33745]

Basında Dış Türkler (Bibliyografya) (Makale, Yorum ve Haberler) (1 Ocak-31 Aralık 1993) [Cilt: 4] 1994, 482 S., T. C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın No.: 13, [38385]

Basında Dış Türkler (Bibliyografya) (Makale, Yorum ve Haberler) (1 Ocak 1996-30 Haziran 2000) [Cilt: 6] 2001, XXII+510 S., T. C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın nu.: 22, [41612]

Basında Dış Türkler (Bibliyografya) (Makale, Yorum ve Haberler) (1 Ocak-31 Aralık 1992) [Cilt: 3] 1993, XII+506 S., T. C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın nu.: 9, [45298]

Basında Dış Türkler (Bibliyografya) (Makale, Yorum ve Haberler) (1 Ocak 1994-31 Aralık 1995) [Cilt: 5] 1996, XXIII+612 S., T. C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın nu.: 19, [45299]

Beşer [Gazetesi] (İnceleme-Bibliyografya-Seçme Yazılar) M. Bülent Varlık, Mayıs 1996, 32 S., Kebikeç Yayınları: 6, Biyografi-Bibliyografya Kitaplığı: 3, [AK6097]

Bibliyografya (Halkevleri Neşriyatı) (1 Mayıs 1939 dan 30 Nisan 1941 Tarihine Kadar) Avni Candar, 1941, 97 S., 0.75 TL, Ankara, [45909]

Bibliyografya (Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri) Hakkı İzzet, 1950, 107-116 S., TTK Belleten, Cilt XIV Sayı 52 den Ayrıbasım, [18368]

Bibliyografya-Halkevleri Neşriyatı (1 Mayıs 1939 dan 30 Nisan 1941 Tarihine Kadar) [Cilt: 2] Avni Candar, 1941, 97 S., Ankara, [46156]

Bibliyotekçinin El Kitabı (Bibliyotek Bilgisi-Enstrüksiyon Denemesi-Bibliyografya ve Nazariyeleri) [Cilt: 1-2] Adnan Ötüken, 1947-1948, XVIII+233+LIII, X+235-452+LV-CLXXI S., 20 TL, MEB, [45678]

Bibliyotekçinin El Kitabı (Bibliyotek Bilgisi-Enstrüksiyon Denemesi-Bibliyografya Nazariyeleri) [Cilt: 1] Adnan Ötüken, 1947, XVIII+233+LXIII S., MEB, [46551]

Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adları Dizini (Çivi Yazılı Metin Yerleri ve Bibliyografya ile Birlikte) Dr. Hayri Ertem, 1973, 206 S., 24 TL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 230, [28702]

CHP Bibliyografya Denemesi Orhan Özacun, Mart 1993, 122+20 f S., İstanbul, [60818]

Cumhuriyet Döneminde Kalkınmanın Mihenk Taşı Halkevleri (1932-1951) [Halkevleri Dergileri Konusunda Ayrıntılı Bibliyografya Var] Yard. Doç. Dr. Adem Kara, Eylül 2006, 319 S., 24 Saat Yayıncılık, [63771]

Çorumlu (İnceleme-Bibliyografya) M. Bülent Varlık, Haziran 1996, 47 S., Kebikeç Yayınları: 7, Biyografi-Bibliyografya Kitaplığı: 4, [16091]

Çorumlu [Dergisi] (İnceleme-Bibliyografya) M. Bülent Varlık, Haziran 1996, 48 S., Kebikeç Yayınları: 7, Biyografi-Bibliyografya Kitaplığı: 4, [46376]

Ermeni Sorunu: Bibliyografya Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, 1981, 32 S., 45 TL, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 467, 100. Doğum Yılında Atatürk'e Armağan Dizisi: 11, [35685]

Ermeni Sorunu: Bibliyografya Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, 1981, 32 S., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 467, 100. Doğum Yılında Atatürk'e Armağan Dizisi: 11, [9442]

Eskibatı Tarihi - Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya [Cilt: 1] Bülent İplikçioğlu, 1997, XXV+843+h S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, XII: 11, [61813]

Farsça Grameri (Gramer, Aruz, Metinler, Sözlük ve Bibliyografya) Ahmet Ateş, Abdülvehhab Tarzi, 1971 (3. Baskı), VIII+464 S., 30 TL, MEB, [45556]

Farsça Grameri (II. Lügatçe ve Bibliyografya) Ahmed Ateş, Abdülvehhab Tarzi, 1945, 149 S., İstanbul Üniversitesi Yayınları: 252, Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Neşriyatı, [XZ1516]

Frankfurt Seyahatnamesi-Mektuplar-Mülakatlar-Bibliyografya ve İndeks Ahmet Haşim, [Hazırlayanlar: İnci Enginün, Zeynep Kerman], Ekim 1991, 224 S., Dergah Yayınları: 132/3, Türk Edebiyatı: 24/3, Ahmet Haşim Külliyatı: 4, [60701]

Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi Dr. Müjgan Cunbur, 1956, 129 S., 2.50 TL, Maarif Vekaleti, Türk Kültür Eserleri, [32002]

Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi Dr. Müjgan Cunbur, 1956, 129 S., Maarif Vekaleti, Süleymaniye Kütüphanesi Yayınları, [34680]

Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi Dr. Müjgan Cunbur, 1956, 129 S., Maarif Vekaleti, [11379]

Gevheri Divanı (İnceleme-Metin-Dizin-Bibliyografya) Prof. Dr. Şükrü Elçin, 1998, 763 S., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 164, Divanlar Dizisi: 4, [28089]

Hep Bu Topraktan (İnceleme-Bibliyografya) M. Bülent Varlık, Mayıs 1995, 32 S., Kebikeç Yayınları: 3, Biyografi-Bibliyografya Kitaplığı: 1, [12277/X1]

Hukuk ve Ekonomi Dergileri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Dr. Yaşar Karayalçın, 1956, 82 S., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuki Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Yayınlar Serisi No.: 2, [45891]

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Açıklamalı Bibliyografya) [Hazırlayan: Muzaffer Gökman], 1966, 248 S., 10 TL, MEB, Büyük Türk Yazarları ve Şairleri: I, Bibliyografya: 1, [28071]

Hüseyin Rahmi Gürpınar-Açıklamalı Bibliyografya [Hazırlayan: Muzaffer Gökmen], 1966, 248 S., 10 TL, MEB, Büyük Türk Yazarları ve Şairleri: 1, [4224]

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Açıklamalı Bibliyografya) [Hazırlayan: Muzaffer Göman], 1966, 248 S., 10 TL, MEB, Büyük Türk Yazarları ve Şairleri: 1, Bibliyografya: 1, [6896]

İki Yılda 600 den Fazla Yazı (Bibliyografya) (Öztürkçecilik-Uydurmacılık-Arı Dilciliğe Karşı 1967-1968 Yıllarında Gazete ve Dergilerde Yayımlanmış Yazıların Bibliyografyası) (Yüzlerce Gerçek Dilci, İlim, Fikir ve Edebiyat Adamı Haksız, Akılsız, Tutucu(?) Gerici(?) de Dil Kurumu ve TRT'nin Dil Fukaraları mı Doğru Yolda?) [İmza, Yılmaz Öztuna'ya] Adnan Ötüken, 1968, 29 S., Ayyıldız Matbaası A. Ş., Ankara, Türk Dili İçin Milli Mücadele: 3, [YO431]

İstiklal Savaşı (Sözlük ve Bibliyografya) Mustafa Nihat Özön, Baha Sürder, R. G. Arkın, 1942, 33-48 S., 0.10 TL, Yeni Mecmua Neşriyatı, Okul Antolojisi: 3, [16555/2]

Karacaoğlan (Sözlük, Bibliyografya, Deyişat, Etnografik ve Topografik Bilgiler) Sıtkı Soylu, 1974, 76 S., Mut Kaymakamlığı Kültür Yayınları: 1, [38354]

Karacaoğlan (Sözlük-Bibliyografya-Deyişat-Etnografik ve Topoğrafik Bilgiler) [İmza] Sıtkı Soylu, 1974, 76 S., 10 TL, Mut Kaymakamlığı Kültür Yayınları, [46999]

Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya (Haziran 1934/Mayıs 1984) [Hazırlayanlar: Nail Tan, Hayrettin İvgin, İrfan Ünver Nasrattınoğlu], 1984, 437 S., 750 TL, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları: 55, [29309]

Karınca Dergisi Kooperatifçilikle İlgili Bibliyografya (Haziran 1934/Mayıs 1984) [Hazırlayanlar: Nail Tan, Hayrettin İvgin, İrfan Ünver Nasrattınoğlu], 1984, 437 S., 750 TL, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları: 55, [23660]

Kaygusuz Abdal (Alaadin Gaybi) Bibliyografyası (Hayatı-Eserlerinden Örnekler-Bibliyografya) [Hazırlayan: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel], 132 S., 500 TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 71, Biyografiler-Bibliyografyalar Dizisi: 13, Türk Halk Şairleri Bibliyografyaları: 5, [7715]

Kinder- Und Jugendbücher Der Türkei (Kommentierte Bibliographie) (Ausstellungskatalog) / Türkiye'de Çocuk ve Gençlik Kitapları (Açıklamalı Bibliyografya) (Sergi Kataloğu) [Hazırlayanlar: Meral Alpay, Robert Anhegger], 1977, XVI+15130 S., Cem Yayınevi, [DİL: Almanca], [7MS37/AL]

Komünizme ve Komünistlere Karşı Türkçe Neşriyet-Bibliyografya [Hazırlayan: Dr. Salim Şehidoğlu], 1967, 148 S., 3 TL, [3091]

Komünizme ve Komünistlere Karşı Türkçe Neşriyat (Bibliyografya) [Hazırlayan: Dr. Salim Şehidoğlu], 1967, 148 S., 3 TL, Ayyıldız Matbaası A. Ş., Ankara, [XY7394]

Mezar-Mezarlık ve Mezartaşları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi [Hazırlayan: Hüseyin Türkmenoğlu], 1989, 67 S., Kültür Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 94, Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 18, [15420]

Mezar-Mezarlık ve Mezartaşları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi [Hazırlayan: Hüseyin Türkmenoğlu], 1989, 67 S., 1,250 TL, Kültür Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 94, Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 18, [15710]

Nurettin Şazi Kösemihal (Biyografya-Bibliyografya) H. Uğurol Barlas, 1963, 63+f+6 S., 10 TL, İstanbul Matbaası, İstanbul, [56543]Diğer Sayfalar: 1 2  


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.038 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'BİBLİYOGRAFYA'