Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Kitap Adlarında VAN / van Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Kitap Adlarında  VAN / van  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 116 Kayıt, Sayfa 1/3, Gösterilen Kayıtlar 1-50)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1 2   3  


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen Tıklayınız1:500 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası / Explanatory Text of the Geological Map of Turkey - Van [Derleyen/Editörler: İ. Enver Altınlı, Hamit N. Pamir, Cahit Erentöz], 1964, VI+90+f+h S., Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınlarından, [XX7188]

20. Yüzyıl Dönemecinde Rus General Mayevsky'nin Türkiye Gözlemleri (Van-Bitlis Vilayetleri Askeri İstatistiği) Prof. Dr. Bayram Bayraktar, 2007, 480 S., İnkılap Kitabevi, [AK3186]

(Bizim Eller) Van Aydın Talay, 1988, 238 S., İstanbul, [13745]

(Kırsal Alan İçin Kalkınma Önerisi) Köykent (Van-Özalp 1978 Köykent Demetleri Düzeni) 156 S., Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, [43125]

(Lale Devri Ressamı) Jean Baptiste Van Mour Osman Öndeş, Erol Makzume, Kasım 2000, 123 S., Aksoy Yayıncılık, [33977]

Anadolu Ağızlarından Derlemeler (Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak Ağızları) A. Caferoğlu, 1995 (2. Baskı), 288 S., 260,000 TL, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 591, [18225]

Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler (Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak İlleri Ağızları) A. Caferoğlu, 1951, 288 S., 4.68 TL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 487, [16709]

Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler (Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, ... Ağızları) A. Caferoğlu, 1951, 288 S., 4.68 TL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 487, [19354]

Ankara Exlibris Derneği Sergisi & Luc Van den Briele Koleksiyon Sergisi (6-16 Kasım 1999, Ankara) 1999, Ankara Exlibris Derneği, [XX6963]

Antalya-Van Güney-Güneydoğu Envanteri ve Kalkınma Çareleri Rıdvan Rızvanoğlu, [Hazırlayan: Yurdusev Arığ], 152+h S., [27706]

ANTVERPIA 2010 National & European Championship of Philately / Schatten Van de Flatelie / Les Tresors de La Philatelie (09-12 04 2010) (Palmares / Palmares) 48 S., [DİL: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe], [XY866/E/AL/FR/FEL]

Armenian Massacres in Van, Bitlis, Muş and Kars-Interview With Witnesses Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. Gülay Öğün (Bezer), Mehmet Törehan Serdar, 1999, IX+176+1 S., KÖKSAV, KÖK Series of Social and Strategical Researches: 10, [KONU: ANI/HATIRAT], [DİL: İngilizce], [23621/E]

Bizim Eller Van Aydın Talay, 1998 (2. Baskı), 345 S., Van Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları: 7, [39600]

Bizim Eller Van Aydın Talay, 1998 (2. Baskı), 345 S., Van Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları No.: 7, [41983]

Bizim Eller-Van Aydın Talay, 1988, 238+h S., İstanbul, [10523]

Bizim Eller-Van Aydın Talay, 1988, 238 S., İstanbul, [14083]

Buscruytmaeckers (Ervaringen En Lotgevallen Van Een Merkwaardig Bedrijf in Holland) [Hollandaca] Dr. G. de Bruin, W.G. Van de Hulst, Jr., 1952, 140 S., Amsterdam, [59327]

Büyükharpte Şark Cephesinde Sağ Kanad Harekatı (Murat, Van Gölü Havzasında Türk-Rus Süvarilerinin Operatif Hedefleri) (1914-Ekim: 20-Ağustos-1915) Recep Balkan, 1946, 6+249 S., 141 Sayılı Askeri Mecmuanın Tarih Kısmıdır, [AK3293]

Cumhuriyetin 75. Yılında Van 461 S., Van Valiliği Kültür Varlıklarını Araştırma, Derleme, Tanıtma ve Yayınlama Merkezi, [42623]

Cumhuruyet'in 50. Yılında Van-1973 İl Yıllığı 1973, 255 S., 50 TL, Kıral Matbaası, İstanbul, [5752]

Çeşitli Yönleriyle Van Cengiz Alper, 1974, 136+f S., 15 TL, Ankara, [29640]

Çeşitli Yönleriyle Van (Araştırma, İnceleme) Cengiz Alper, Ekim 1983 (2. Baskı), 160 S., 300 TL, Ankara, [41191]

Çeşitli Yönleriyle Van Cengiz Alper, 1983 (2. Baskı), 160 S., Ankara, [42119]

Çeşitli Yönleriyle Van (Araştırma, İnceleme, Derleme) Cengiz Alper, 2001 (3. Baskı), 224 S., Altan Matbaacılık, İstanbul, [XX8749]

Çeşitli Yönleriyle Van Cengiz Alper, Haziran 1974, 136+f S., 15 TL, Ankara, [23641]

De 'Türkse' Schilderijen Van J. B. Vanmour En Zijn School (de Verzameling Van Cornelis Calkoen, Ambassadeur Bij de Hoge Porte, 1725-1743) ['Türk' Çizimleri, J. B. Vanmour ve Okulu, Büyükelçi Cornelis Calkoen Koleksiyonundan] Dr. R. Van Luttervelt, 1958, 50+39 Gravür S., Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut in Het Nabije Oosten, [DİL: Felemenkçe], [AK433/FEL]

Doğu Albümü [The Oriental Album: Twenty Illustrations in Oil Colors of the People and Scenery of Turkey, Henry J. Van Lennep, Anson D. F. Randolph, New York] [Orijinal Metin ve Tercümesi] Henry J. Van Lennep, [Çeviren: Pars Tuğlacı], 1985, 144 S., Altaylan Matbaası, [DİL: İngilizce], [AK3606/E]

Dünyada Van (Van Valiliği Kültür ve Sanat Dergisi) (Sayı: 4-5, Ekim 1993-Ocak 1994; 2 Sayı) 1993-1994, [Her Sayı 32 Sayfa], Van Turizm Yatırım Tanırım A. Ş., Van, [AK4255]

Erivan'dan Van'a Hatıralarım Kinyas Kartal, 1987, 22 S., Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi, Genel Başkanlık Özel No.: 23, [KONU: ANI/HATIRAT], [40429]

Gauguin ve Van Gogh D. Matena, [Çeviren: Eray Canberk], Ocak 1996, 56 S., Milliyet Yayınları [AD Yayıncılık], [KONU: Çizgi Roman], [AK1635]

Genocides Commis Par Les Armeniens a Van, Bitlis, Muş Et Kars-Interview Des Temoins Vivants Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. Gülay Öğün (Bezer), Mehmet Törehan Serdar, 186 S., 180,000 TL, Rectorat de l'Universite Yüzüncü Yıl de Van, Publication No: 9, [DİL: Fransızca], [23205/FR]

Görenlerin Gözü ile Van'da Ermeni Mezalimi Doç. Dr. Hüseyin Çelik, 2005 (3. Baskı), 210+f S., Cedit Neşriyat: 7, Araştırma/İnceleme Serisi: 5, [KONU: ANI/HATIRAT], [54269]

Güneşin Yükseldiği Yer (Muş, Bitlis, Van, Hakkari) 2007, 302 S., T. C. Muş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, [65411]

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi - Bağdad-Basra-Bitlis-Diyarbakır-Isfahan-Malatya-Mardin-Musul-Tebriz-Van [Cilt: 4/1-2] Evliya Çelebi, [Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı], Mayıs 2010, XV+442, XV+443-918+2 S., 45 YTL, Yapı Kredi Yayınları: 3014, Edebiyat: 918, [XZ2253]

Hakkari ve Van İllerinde Mer'a Araştırmaları Doç. Dr. Vecdet Erkun, 1971, 51+h S., T. C. Tarım Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları: C-13, [XX3432]

Histoire du Metre (D'Apres Les Travaux Et Rapports de Delambre, Mechain, Van Swinden, etc. XII+13-160 S., Librairie Nationale d'Education Et de Recreation, [DİL: Fransızca], [AK632/FR]

Historische Schets Van de Nederlandse Letterkunde Voor Schoolgebruik En Hoofdakte-Studie [Hollanda Edebiyatı Tarihi] Dr. C. G. N. de Vooys, 1948, XII+357+3 S., J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij, N. N., Groningen, Batavia, [DİL: Felemenkçe], [AK3037/FEL]

Holland (Foto's: Jan Vermeer-Tekst: Herman Van Amsterdam) 1996, 125+f S., Rebo Productions, Lisse, [DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe], [XX9053/E/FR/AL/FEL]

Holland (Foto's: Jan Wermeer, Tekst: Herman Van Amsterdam) 1996 (3. Baskı), 125+2 S., Rebo Productions, Lisse, [DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca, Felemenkçe], [XY3607/E/FR/AL/FEL]

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (27-29 Mayıs 2009 Van) 2009+, XVI+928 S., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, [XY9973]

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır, Siirt, Van, Gaziantep, Malatya, Batman ve Bingöl Şubeleri 'Olağanüstü Hal Bölge' Raporu-1990 Ocak 1991, 125+2 S., Yurt Kitap-Yayın: 31, [İHSAN A||1654]

İnternational Semposium On the Recent History of Van 1994, 402 S., 180,000 TL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 7, [DİL: İngilizce], [26405/E]

İnternational Symposium On the Recent History of VAN (Van, 2-5 April 1990) 1994, 402 S., 180,000 TL, Publications of 100. Yıl University Rectorate: 7, [DİL: İngilizce], [11918/E]

İnternational Symposium On the Recent History of Van (Van, 2-5 April 1990) [Editör: Hasan Boynukara], 1994, 402 S., 180,000 TL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları: 7, [DİL: İngilizce], [25166/E]

Köy Envanter Etüdlerine Göre Van (65) 1964, VIII+125 S., Köy İşleri Bakanlığı Yayınları: 9, Türkiye'de Köy Gerçekleri ve İhtiyaç Grupları Serisi: 4, [14510]

Le Monde de Edgar P. Jacobs (Avec un Dossier Complet Sur La Marque Jaune Par D. Van Kerokhove) Claude Le Gallo, Ağustos 1984, 176 S., Editions du Lombard, Bruxelles, Collection Nos Auteurs, [DİL: Fransızca], [AK2419/FR]

Ludwig Van Beethoven Safa Tangör, 8 S., Aysan Basımevi, Bursa, [XX3958]

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 1995, 32+CD S., Boyut Yayın Grubu, Boyut Müzik, Klasik Müzik Koleksiyonu: 4, [XZ3247]

Ludwig Van Beethoven (Mit Vielen Portrats/Facsimiles & Noten) W. A. Thomas Sangalli, 1922, 448 S., R. Piper & Co. Verlag, München, [DİL: Almanca], [16002/AL]

Ludwig Van Beethoven (Hayatı ve Eserleri) [Hazırlayan: Vahdet Gültekin], 1981, 205 S., Rado Yayınları, Ünlü Kişiler Dizisi: 7, [22831]Diğer Sayfalar: 1 2   3  


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.003 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBT where kw like 'VAN'