Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/toncu/public_html/tallib/search.php on line 141
Yazarlarının Ad/Soyadlarında SELÇUK / selçuk Sözcüğü Geçen Kitaplar. Talat Öncü Özel Kütüphanesi
eskikitapalinir kitapdergialinir ankaraeskikitapalinir
Talat Öncü Özel Kütüphanesinde bulunan Kitaplardan
Yazarlarının Ad/Soyadlarında  SELÇUK / selçuk  Geçen Kitapların Bibliyografik bilgileri
(Toplam 293 Kayıt, Sayfa 6/6, Gösterilen Kayıtlar 251-293)
Arama Formunu Yükle


Diğer Sayfalar: 1   2   3   4   5   6


SATIN ALIYORUM
  Eski Yazı, Yeni Yazı, Türkçe-Yabancı Dil, Basma ve Yazma Kitaplar, Dergiler, Gazeteler  
Belgeler, Haritalar, Gravürler
Kartpostallar, Fotoğraflar Plaklar, Filim Afişleri
Komple Kütüphane, Arşiv
Adresinizden Satın alınır.
Ayrıntılar için Lütfen TıklayınızMaliyet Muhasebesi Doç. Dr. Selçuk Uslu, 1985?, 424 S., 2,000 TL, Çözüm Yayıncılık Eğitim Girişimleri ve Danışmanlık A. Ş. No: 1, [XY8995]

Matematiğin Gizli Dünyası David Wells, [Çeviren: Doç. Dr. Selçuk Alsan], Ekim 2000 (2. Baskı), 470 S., Mavi Ada Yayınları: 12, Bilim: 6, [38049]

Matematiğin Gizli Dünyası David Wells, [Çeviren: Selçuk Alsan], Mart 1997, 470 S., Sarmal Yayınevi, [40908]

Matematiğin Gizli Dünyası David Wells, [Çeviren: Selçuk Alsan], 2. Baskı, 470 S., Doruk Yayımcılık, [56883]

Mavi Sevda Tapınağı (Şiirler) Selçuk Alsan, 102 S., 15 TL, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara, [KONU: ŞİİR], [XY1038]

Mesnevi-i Şerif Şerhi [Cilt: 1-2] Mevlana Celaleddin Rumi, [Çeviren/Hazırlayanlar: A. Avni Konuk, Dr. Selçuk Eraydın, Prof. Dr. Mustafa Tahralı], Kasım 2004, 576, 564 S., Gelenek Yayıncılık: 113, Tasavvuf: 20, Mevlana Kitaplığı: 1, [56275]

Mesnevi-i Şerif Şerhi [Cilt: 4, 6, 7, 8] Mevlana Celaleddin Rumi, [Çeviren/Hazırlayanlar: A. Avni Konuk, Prof. Dr. Osman Türer, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Dr. Safi Arpaguş, Dr. Selçuk Eraydın, Prof. Dr. Mehmet Demirci, Doç. Dr. Necdet Tosun], Kasım 2005-2007, 520, 639, 559, 622 S., Kitabevi: 265-4, 6, 7, 8, [56276]

Milli Fizik Milli Kimya (Karşı Yazılar) Selçuk Erez, Kasım 1992, 192 S., Sel Yayıncılık, [AK2357]

Milli Mücadele Dönemi Dış Etkiler ve Mustafa Kemal'in Tepkisi Yard. Doç. Dr. Selçuk Duman, Temmuz 2005, 384 S., Berikan Yayınevi, [55759]

Modern Mimarlık Vincent Scully, [Çeviren: Selçuk Batur], Mayıs 1980, 84 S., Çevre Yayınları, [47763]

Musıki Edebiyatı R. Selçuk Uysal, Mart 2010 (2. Baskı), 314 S., Doğu Kitabevi, [ALPASLAN1109||387]

Mustafa Kemal'in Saati İlhan Selçuk, Nisan 1969, 283 S., 10 TL, Kitapçılık Ticaret Ltd. Şti. Yayınları, [37707]

Mustafa Kemal'in Saati İlhan Selçuk, Nisan 1969, 283 S., 10 TL, Kitapçılık Ticaret Ltd. Şti. Yayınları, [16657]

My Life Selçuk Yaşar, Mayıs 1996, 245 S., İzmir, [KONU: ANI/HATIRAT], [DİL: İngilizce], [27148/E]

Okul Deneyimi ve Uygulama (Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlenmesi) [İmza] Doç. Dr. Ziya Selçuk, 2000, 168+1 S., Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 163, [XX4067]

Osmanlı Mimarisinde Ters Lale-Sinan Çağı ve Süleymaniye Selçuk Mülayim, 2001, 314 S., Arkeoloji ve Sanat Yayınlari, Deneme Eleştiri ve Tarih Dizisi: 25, [53665]

Öğrencilere Türkçe Dil Bilgisi Edebiyat Kompozisyon Güzel Konuşma ve Yazma Sözlüğü Selçuk Aybek, 1994, XVI+336 S., İnkılap Kitabevi, [17089]

Ördek Yetiştiriciliği Doç. Dr. Erdoğan Selçuk, Yard. Doç. Dr. İhsan Akyurt, 1986, 32 S., T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayın No: 8, [XY1761]

Örgütsüzlerin Örgütlenmesi (Enformal Sektörde İşçi Örgütleri) Fatma Ülkü Selçuk, Eylül 2002, 273 S., Atölye Yayınevi: 5, Araştırma-İnceleme Dizisi: 1, [57242]

Özgürlükten Kaçış Erich Fromm, [Çeviren: Selçuk Budak], 1995 (3. Baskı), 256 S., Öteki Yayınevi, Öteki Psikoloji, [XY8859]

Panzer Birlikleri K. J. Macksey, [Çeviren: Şahin Selçuk Erengün], 1975, 230 S., 15 TL, Baskan, İkinci Dünya Savaşı Belgeseli: 12, [KONU: ROMAN], [36345]

Parlamento Dışı Yıllar (İdealler ve Engeller) [İmza] Selçuk Maruflu, Mart 2001, 464+f+2 S., Hür Ofset, [XY4778]

Pratik ve Önemli Bilgiler Selçuk Maviengin, Ağustos 2006, 155+5 S., 3.95 YTL, Art Basın Yayın Kültür Hizmetleri Yayın No.: 69, Hobi Dizisi, [57537]

RTE XIV. Louis mi İlhan Selçuk, Ocak 2010, 240 S., Cumhuriyet [Gazetesi] Kitapları, Siyasi Yazılar, [70171]

Sağlık ve Hastalık [Çeviren: Doç. Dr. Selçuk Aybar], 1970, 192 S., Tercüman Gazetesi, TIME/LIFE Kitapları, İlim Serisi, [5485]

Sağlık ve Hastalık Rene Dubos, Maya Pines, [Çeviren: Doç. Dr. Selçuk Aybar], 1970, 192 S., Tercüman Gazetesi, TIME/LIFE Kitapları, [17146]

Sanat ve Toplum Herbert Read, [Çeviren: Selçuk Mülayim], Temmuz 1981, 185+f S., Umran Yayınları: 5, Batı Düşüncesi Sanat Dizisi: 1, [201110||502]

Sanayide Devlet Selçuk Yaşar, 1978, 114 S., 30 TL, Abajoli Matbaası, [50628]

Sand Dunes, Stone Pines and a Hotel Building At Belek Coast / Belek Sahilinde Kumullar, Fıstık Çamları ve Bir Konaklama Yapısı Selçuk Alten, 2011, 312 S., Boyut Yayıncılık, [KONU: ANI/HATIRAT], [DİL: İngilizce], [XZ4565/E]

Sanık (The Accused) Alexander Weissberg, [Çeviren: Füruzan Selçuk], 1956, 180 S., 3 TL, Seçilmiş Hikayeler Dergisi Kitapları, [1808]

Sinema Seyircisinin El Kitabı Ado Kyrou, [Çeviren: Selçuk Taylaner], 2004, 97 S., ES Yayınları: 4, [53810]

Sinema ve Videoda Kısa Film: Yapım Öncesi [Cilt: 1] Peter W. Rea, David İrving, [Çeviren: Selçuk Taylaner], Ekim 2004, 286 S., ES Yayınları: 17, Sinema Tekniği: 6, [53804]

Sovyetler-İran-Amerika İzlenimleri İlhan Selçuk, Nisan 1976, 327 S., 25 TL, Remzi Kitabevi, [KONU: GEZİ], [XX6804]

Sürgünler (Exiles) James Joyce, [Çeviren: Selçuk Yönel], 1979, 141 S., Kültür Bakanlığı Yayınları: 323, Yazın Dizisi: 9, [KONU: TİYATRO], [5582]

Şantaj (The Black-Eyed Blonde) Erle Stanley Gardner, [Çeviren: Osman Selçuk Turgut], 1966, 160 S., 5 TL, Akba Yayınevi, Polis Romanları Serisi: 42, [KONU: POLİSİYE/CASUS], [66182]

Tahtacılar (Mersin Tahtacıları Üzerine Bir Araştırma) Ali Selçuk, 2004, 379 S., Yeditepe Yayınevi: 12, İnceleme Araştırma Dizisi: 08, [48810]

Tarihten Günümüze Zonguldak'ta İşçi Sınıfının Durumu 'Kumpanyalar Dönemine Geri Dönüş' Kadir Tuncer, [Hazırlayan: Yaşar Selçuk], Ocak 1998, 236+f S., Göçebe Yayınları: 28, Araştırma Dizisi, [KONU: ANI/HATIRAT], [31979]

Tasavvuf ve Tarikatler Dr. Selçuk Eraydın, 1990 (3. Baskı), 632 S., Marifet Yayınları: 7, İslami Araştırmalar Serisi: 2, [40218]

Temsili ve Katılımcı Demokrasinin Kökeni Sami Selçuk, Ocak 1987, 88 S., Çağdaş Yayınları: 66, [36017]

Tesavvufi Dhe Tarikatet Dr. Selçuk Eraydın, 2011, 466 S., Tiran, Arnavutluk, [DİL: Arnavutça], [XZ4808/ARN]

Tevarih-i Deşt-i Kıpçak An Hıtta-i Kırım Veya Tevarih-i Tatar Hanan-ı Kadim ve Ahval-i Deşt-i Kıpçak Abdullah İbn Rıdvan, [Hazırlayanlar: M. Akif Erdoğru, Selçuk Uysal], 2012, 80+Tıpkı S., Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 173, [XY6756]

The Rising Sun and the Turkish Crescent (New Perspectives On the History of Japanese Turkish Relations) Selçuk Esenbel, Inaba Chiharu, 2003, VI+309+f S., Boğaziçi University Press, [DİL: İngilizce], [61331/E]

Ticari ve Sinai Teşkilat [Çevirenler: Früzan Selçuk, Mehmet Ali Fuat], 1934, 394 S., Maarif Vekaleti, [15791]

Tolunoğulları Devleti (868-905) Ebülfez Elçibey, [Hazırlayan/Çevirenler: Fazil Gezenferoğlu, Selçuk Alkın], 1997, 318 S., Ötüken Neşriyat A. Ş. Yayın nu: 358, Kültür Serisi: 119, [XX4983]

Toplumsal Savunma İlkeleri Filippo Gramatica, [Çeviren: Sami Selçuk], Şubat 1988, 391 S., 5,400 TL, Hatiboğlu Yayınevi: 45, Kaynak Kitap Dizisi: 10, [İHSAN A||1516]

Turhan (140 Karikatür) Turhan Selçuk, 174 S., 5 TL, Milliyet Yayınları: 3, [KONU: KARİKATÜR], [12688]

Turhan 62 Turhan Selçuk, 1962, 5 TL, İstanbul, [KONU: KARİKATÜR], [12274]

Turistik Rehber (İngilizce-Türkçe) (İstanbul-İzmir-Ankara) [Hazırlayanlar: Haşim Gürsoy, Selçuk Gürsoy], 1966, 89+r S., Gür Reklam Yayınları: 1, [XY4744]

Türk Savun Kendini Dr. Hans Barth, [Çeviren: Prof. Dr. Selçuk Ünlü], 1988, 151+İndeks+3 S., Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı: 58, [XX4917]

Türkçe-İngilizce İngilizce-Türkçe Tıp Terimleri Sözlüğü (Tıp Tezorusu) (Türkçe-İngilizce Alfabetik Dizin) [Cilt: 1] Doç. Dr. Selçuk Alsan, Aralık 1993, 732 S., 75,000 TL, Tübitak Yayınları, [44526]Diğer Sayfalar: 1   2   3   4   5   6


Talat Öncü Kütüphanesi Ana Sayfası İçin Burayı Tıklayınız
Kitap Verme Koşullarım İçin Lütfen Burayı Tıklayınız
Talat Öncü"ye Mesaj Göndermek İçin Buraya Tıklayınız

ANKARA'DA ARAŞTIRMACILAR İÇİN
200,000 KİTAPLIK
BİR KÜTÜPHANE KURULMASI İÇİN BAĞIŞ ÖNERİSİ

Değerli Kitapsever/Araştırmacı,

Bu bağı tıklayarak ulaşacağınız döküman, Türkiye’nin en büyük özel araştırma ve halk kütüphanesinin kurulabilmesi için destek arayışı amacıyla hazırlanmıştır. 160,000 kitap, 75,000 nüsha dergi ve 10,000 lerce değişik materyal bağışıyla başlatmak istediğim bu proje için ne yazık ki bugüne kadar bir destek bulamadım. Lütfedip zaman ayırır ve bu dökümanı inceleyebilirseniz, amacımı daha iyi anlayacaksınız. Sizden ricam, eğer bana bu konuda yardımcı olabilecek kişileri (Büyük Vakıfların Üst Düzey Yöneticileri) tanıyorsanız onlarla temas kurmamı sağlamanızdır. Yardımlarınız ve katkılarınız için peşinen teşekkür ediyorum.Arama süresi: 0.005 Yazma süresi: 0.000
Arama için kullanılan SQL deyimi:
select * from TALLIBA where kw like 'SELÇUK' limit 250,50