Çerçeveler
İçerikleri ve işlevleri

Ana Menüye Dön

Sitedeki bilgilere kolay ulaşılabilmesi için ekranda "Çerçeve"ler (Frames) kullanılmıştır. Örnek bir ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir:

allscreen.gif (8420 bytes)

Görüldüğü gibi, herhangi bir anda ekran dörde bölünmüş durumdadır. Ekranların bu biçimde bölünmesi sonucu oluşan alanlara, Internet terminolojisinde "Çerçeve" (Frame) denilmektedir. Ekrandaki dört çerçevenin (Üst, Sol Üst, Sol Alt, Sağ Çerçeveler) içerik ve işlevleri şöyledir:
 
 

Üst Çerçeve

topframe.gif (4460 bytes)

Bu çerçevede aşağıdaki bilgiler bulunur:

Sol Üst Çerçeve

Bu çerçeve,  "Sözcük Aralıkları İndeksi"nin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.

sagframe1.gif (3482 bytes)"Üst Çerçeve"de yer alan harf indeksindeki bir harf tıklandığında, bu çerçeveye "Sözcük Aralıkları İndeksleri" yüklenerek, tıklanan harf ile ilgili indeks görüntüye getirilir.

"Sözcük Aralıkları İndeksi"nin en üst kısmında, bu indeksin hangi alana ait olduğunu gösteren bir ibare bulunur (Title Index ya da Author Index). Kullanıcı buraya bakarak istediği alanda olup olmadığını kontrol etme olanağına sahiptir.

Bu çerçevede, her harf için "Sözcük Aralıkları İndeksi", o harf ile başlar. Yeşil ile ve ortaya yazılan harfin altındaki her satırda ise bu harfle başlayan bir sözcük aralığı yer alır. Her sözcük aralığı, bu aralıktaki sözcüklerin yer aldığı bir "Sözcük İndeksi"ni gösterir. Kullanici aradığı sözcüğün bulunduğu aralığı tıkladığında bu aralıkta yer alan sözcükler için "Sözcük İndeksi" yine bu çerçeveye yüklenir.

Çerçevede tüm harfler için "Sözcük Aralıkları İndeksleri" bulunduğundan, çerçevenin sağında bulunan kaydırma çubuğu kullanılarak diğer harflerle ilgili indekslerin de görüntülenmesi olasıdır.
 
 
 
 

Sol Alt Çerçeve

Bu çerçeve,  "Sözcük   İndeksi"nin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.

sagframe2.gif (3916 bytes)"Sözcük İndeksi" bu indeksin hangi alana ait olduğunu gösteren bir ibare (Title Index ya da Author Index) ile başlar. Kullanıcı buraya bakarak istediği alanda olup olmadığını kontrol edebilir. Alan adı bölümünün altında ise, indeksin hangi aralığı kapsadığını gösteren bilgi bulunur.

Çerçeve içinde her satırda bir sözcük bulunur. Sözcükler, içinde bu sözcüğün geçtiği kitapların bibliyografik künyelerine bağlıdırlar. Dolayısıyla, kullanıcı bir sözcüğü tıkladığında, bu sözcükle ilgili bibliyografik künye kütüğü sağ çerçeveye yüklenir.

İndeksin tamamı birden çerçeve içine sığamayacağından, kullanıcı çerçeve içindeki diğer sözcükleri görmek için çerçevenin sağında bulunan kaydırma çubuğunu kullanmalıdır.

Çerçeve içinde, sözcüklerden hemen önce gelen "Previous File" ve "Next File" bağları, adlarından da anlaşılacağı gibi, bu çerçevede yer alan "Sözcük Aralığı İndeksi"nden önce (Previous) ve sonra (Next) gelen "Sözcük Aralıkları İndeksi" kütüklerine erişmek için kullanılabilir.
 

Sağ Çerçeve

solframe.gif (6571 bytes)

Bu çerçevede, "Kitap Bibliyografik Künyeleri" görüntülenir. Kullanıcı "Sağ Çerçeve"den bir sözcüğü tıkladığı zaman, bu sözcükle ilgili kitapların içinde yer aldığı künye kütüğü çerçeve içine yüklenerek, istenilen sözcük çerçeve içine getirilir.

Bu çerçeve içinde künyeler, kullanıcıya sözcük grupları halinde sunulur ve her grubun başında grubun ait olduğu sözcük yaşil harflerle yazılır. Bir künye kütüğünde genellikle birden çok sözcük grubu bulunacağından, kullanıcı çerçevenin sağında yer alan kaydırma çubuğunu kullanarak çerçeve içindeki diğer sözcük gruplarını da görebilir.

Çerçevenin en üstünde, bu künye kütüğünde hangi sözcüklerin bulunduğunu gösteren bir sözcük aralığı ibaresi yer alır (AB-ABRAHAM gibi). Bu ibarenin hemen altında ise, bu künye kütüğünden önceki (Previous File) ve sonraki (Next File) künye kütüklerine ulaşmak için kullanılabilecek iki bağ vardır (ilk kütükte Prevıous File ve son kütükte Next File bağı bulunmaz).

Ana Menüye Dön