Talat Öncü'nün Topladığı
Efemera Türü Belgeler

Ana Menüye Dön

Talat Öncü'nün Efemera koleksiyonu henüz tasnif aşamasındadır. Tasnif tamamlanıp bilgisayara giriş işlemi bittiğinde, bu siteye benzer başka bir site açılarak belgeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Talat Öncü'nün topladığı Efemera türü belgeler 3 kategoride incelenebilir:

  1. Osmanlı evrakları,
  2. Şahıs evrakları,
  3. Posta tarihi ile ilgili evraklar.

Osmanlı evrakları

Bu gruba giren evraklar içinde en önemlileri çeşitli tapular, devlet dairelerinin defterlerinin sayfaları, dosyalar içinde çeşitli belgeler bulunmaktadır. Ayrıca, pek çok devlet dairesine ait  boş ve dolu basılı evrak da koleksiyonda yer almaktadır.

Şahıs evrakları

Bu gruba giren belgeler ikiye ayrılabilir:

  1. Çeşitli kitapların arasından çıkan belgeler,
  2. Bir şahsa ya da kuruma ait özel belgeler.

Birinci tür belgeler genellikle mektup, kişisel notlar, vb. türü belgelerdir. Bu belgelerin bir çoğu şahsa özel bilgiler içerir. Ancak, bazılarında isim bulunmadığından sadece içerik açısınan önemlidirler.

İkinci tür belgeler ise bir şahsa ya da kuruma ait kişisel belgelerdir. Bu belgelerden önemli olanları aşağıda listelenmiştir:

Posta tarihi ile ilgili evraklar

Bu tür evraklar, genellikle belli bir devirdeki posta işleyişini hatta sosyal yaşantıyı anlamak açısından önemlidir. Bu başlık altında toplanabilecek belgeler şöyle kategorize edilebilir: