Kategori arşivi: Genel

% 4 Faizli Bağdat Demiryolu Birinci Kısmı İstikrâz-ı Osmanîsinin Mukavelenâmesidir (42803)

Baskı Yeri: İstanbul HYıl: 1321 MYıl: 1903 Matbaa: Matbaa-i de Kastro Sayfa: 14 (Türkçe)+14 (Fransızca) Katalog: ÖZEGE; 23559

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

% 4 Faizli Bağdat Demiryolu İkinci ve Üçüncü Tertibleri İstikrâz-ı Osmanîsinin Mukavelenâmesidir (42802)

Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1324 MYıl: 1908 Matbaa: Matbaa-i de Kastro Sayfa: 11 (Türkçe)+11 (Fransızca) Katalog: ÖZEGE; 23560

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

% 6 Faizli Bir Milyonluk Avansa Dair Lâyıha-i Kanuniye Hakkında Muvâzene-i Mâliye Encümeni Namına Kaleme Alınan Mazbata (42801)

Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1324 MYıl: 1908 Matbaa: Matbaa-i Âmire Dizi/Seri: Meclis-i Mebusan 1324 İçtimaı Sayfa: 6 Katalog: ÖZEGE; 23558

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

08 ve 08/15 Modeli Makineli Tüfeklerde İnkıtalar ve Makineli Tüfeklerin Tayyareye Karşı Muharebesi 1918 (42800)

Ceviren/Hazırlayan: Çeviren: Ahmet Şevket Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1338 Matbaa: Matbaa-i Askeriye Sayfa: 20 Katalog: MİL

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

0B 05 Markalı Santralların Usûl-i İstimâli Hakkında Talimât (42799)

Yazar: Ziyaeddin Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1333 MYıl: 1917 Matbaa: Matbaa-i Askeriye Sayfa: 8 Katalog: MİL Açıklamalar: Resimli

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 İlâ 10.000 Adâd-ı Tabiiyenin Beş Aşar Mertebesine Kadar Yürütülmüş Cep Logaritması (42798)

Yazar: Ahmed Ziya [Akbulut] – Ali Sulhi Baskı Yeri: İstanbul RYıl: 1324 MYıl: 1908 Matbaa: Harbiye Matbaası Sayfa: 1+88+158+22+3 Katalog: ÖZEGE; 2325 – TBTK; 2795

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Mayıs (42797)

MYıl: 1928 Yayınevi: Üçüncü Enternasyonal Seksiyonu Türkiya Komünist Fırkası Neşriyatından Sayfa: 4+19 Katalog: NA

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Mayıs İnkılâb-ı Adlisi (42796)

Yazar: Ahmed Ziya Baskı Yeri: İzmir RYıl: 1340 MYıl: 1924 Matbaa: Bilgi Matbaası Dizi/Seri: Yeni Hukuk Kitabları: 2 Sayfa: 160 Katalog: ÖZEGE; 2359

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Mayıs İnkılâb-ı Adlisi ve Bu İnkılâb Münasebetiyle Neşredilen Kanunlara Dair Şerh ve Tenkid (42795)

Yazar: Ahmed Ziya Baskı Yeri: İzmir RYıl: 1340 MYıl: 1924 Matbaa: Nafiz Mustafa Matbaası Dizi/Seri: Yeni Hukuk Kitabları: 2 Sayfa: 160 Katalog: MİL – TBTK; 2575

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

1 Nisan 1912 Cumartesi Günü Lozan’da İn’ikad Ederek 6 Nisan 1912 Cumartesi Günü Dağılan Türk Talebesi Birinci Derneği Beyannâmesidir (42794)

Sayfa: 58 Katalog: TBTK; 6482

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın