Katalog Kısaltmaları

AEKMK
İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Kısmı

BA
“Isdepanyan, H.A., Ermeni Harfli Türkçe Kitapların Listesi – 1727-1968, Ermenistan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Bilimler Akademisi Yayınevi, Erivan, 1985

BAD
“Isdepanyan, H.A., Ermeni Harfli Türkçe Kitapların Listesi – 1727-1968, Ermenistan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Bilimler Akademisi Yayınevi, Erivan, 1985 içindeki “Tarihsiz ve Gazetelerden Derlenmiş Kitaplar Listesi”

BATD
“Isdepanyan, H.A., Ermeni Harfli Türkçe Kitapların Listesi – 1727-1968, Ermenistan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Bilimler Akademisi Yayınevi, Erivan, 1985 içindeki “Ek Derlemeler Kataloğu”

BDK
İstanbul Bayezit Devlet Kütüphanesi Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Koleksiyonu

DGR
Diğer Kaynaklar

HD
Duman, Hasan, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nesâlleri, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000

KFE (SD)
Sévérien Salaville – Eugène Dallegio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs I-III: 1584-1900, Institut Français d’Athènes, Athènes, 1958-1974.

KAMA
Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions (1584-1900) Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1987.

KAMB
Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions (XXe siècle) Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1987.

KAMC
Evangelia Balta, Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments I . Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1997.

KAME
“Compléments”, Evangelia Balta, Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments I . Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1997.

MİL
Milli Kütüphane Muvakkat Kataloğu

MİLK
Diğer Katalog ve Kolrksiyonlarda Bulunmayıp Milli Kütüphane Koleksiyonunda Mevcut Olan Eserler

NA
Akbayar, Nuri, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’na Zeylü’z Zeyl, Müteferrika, Sayı: 1,2,3,15,19, 1993-2001

ÖZEGE
M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu I-V, İstanbul, 1971-1979.

TBTK
Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu (Arap Harfli Türkçe Eserler)
1729-1928 I-V (A-H), Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, Ankara, 1990-1998

Bir Cevap Yazın