İndeksler
Kullanım ve Tarama Yöntemi:

Ana Menüye Dön

İndeks Yapısı bölümünde anlatıldığı gibi, tarama için üç düzeyde indeks bulunmaktadır:

Tarama işlemi temelde yukarıdaki indekslerin sırayla kullanılmasıyla gerçekleştirilir. İşlem başlıca aşağıdaki adımlardan oluşur:

  1. Üst Çerçeveye "Kitap Adları" ya da "Yazar" alanları için gereken harf indeksinin yüklenmesi,
  2. Harf indeksinden istenen harf tıklanarak Sol Üst çerçeveye ilgili harfin "Sözcük Aralıkları İndeksi"nin yüklenmesi,
  3. Sözcük aralıkları indeksinden istenen aralık tıklanarak Sol Alt çerçeveye bu aralıkla ilgili "Sözcük İndeksi"nin yüklenmesi,
  4. Sözcük indeksinden istenen sözcük tıklanarak Sağ Çerçeveye ilgili sözcükle ilgili listenin yüklenmesi.

1. "Kitap Adları" ve "Yazar" alanları için her üç indeks de ayrı ayrı bulunmaktadır. Dolayısıyla, tarama için önce hangi alanın taranacağına karar verilmeli ve bu alanla ilgili "Harf İndeksi", üst çerçevede bulunan yeşil ile yazılan bağ tıklanarak yüklenmelidir (Çerçeveler bahsine bakınız).

2. Harf indeksi yüklendikten sonra, index bölümünde aranacak sözcüğün ilk harfiyle ilgili bağ tıklanmalıdır. Tıklama işlemi, bu harf ile ilgili "Sözcük Aralıkları İndeksi"nin Sol Üst çerçevede görüntülenmesini sağlayacaktır.

3. Kullanıcı, Sol Üst Çerçeveye yüklenen "Sözcük Aralıkları İndeksi"nden, aradığı sözcüğün içinde bulunduğu aralığı bularak bu bağı tıklamalıdır. Bu durumda, bu aralıkta yer alan tüm sözcükleri içeren bir liste ("Sözcük İndeksi") Sol Alt çerçeveye yüklenecektir.

4. Sol Alt çerçevede yer alan liste içinde aranacak sözcük bulunup bu sözcük tıklanmalıdır. Böylece, bu sözcükle ilgili liste Sağ çerçeveye yüklenecektir. Sözcük ile ilgili pek çok kayıt olması ve kayıtların tümünün bir listeye sığmaması durumunda, tüm liste birden fazla sayfaya bölünerek, her sayfa indekste ayrı olarak gösterilir (örneğin ATATÜRK/1, ATATÜRK/2 ... biçiminde). Ayrıca, her sayfanın başına, bu sayfanın ana listenin kaçıncı sayfası olduğunu gösteren bir bilgi koyulur. Sayfanın sonunda ise diğer sayfaya kolayca ulaşılabilmesi için bir bağ yer alır. Kullanıcı ya Sözcük İndeksinden listenin diğer sayfalarını tıklayarak, ya da her sayfanın başındaki veya sonundaki bağları kullanarak ilgili sözcüğün tüm sayfalarına ulaşabilir.

Tarama için bu indeksler birlikte kullanabileceği gibi, her indeks kütüğünde yer alan ve önceki ve sonraki indeksleri gösteren bağlar (Links) kullanarak da istenilen kitaba ulaşılabilir.

Ana Menüye Dön