İndekslerin Yapısı

Ana Menüye Dön

Talat Öncü Kütüphanesi gerçekte (daha doğru bir deyişle Talat Öncü'nün evindeki bilgisayarda) veri tabanı biçiminde tutulmaktadır. Veri tabanı organizasyonu ve kullanılan yazılım (yine Talat Öncü tarafından geliştirilmiş olan TRS yazılımı), kütüphane üzerinde çok çeşitli aramalar yapmaya olanak tanımaktadır. Ancak, İnternet erişimi için kullandığımız sunucuda veri tabanları kullanılamaması nedeniyle, kütüphane İnternete aktarılırken kayıtlara erişimin "Sözcük İndeksleri" aracılığıyla olması yolu seçilmiştir.

Bir kütüphane taraması sırasında en çok kullanılan tarama alanlarının "Kitap adı", "Yazar" ve "Konu başlığı" olduğu gerçeğinden hareketle, Talat Öncü Kütüphanesi için iki indeks oluşturulmuştur:

Kitap adı indeksi oluşturulurken, kitapların adlarında geçen her kelime indekse alınmış, sadece bazı ekler ve gereksiz sözcükler ("a", "ve", "nın", vb) indeks dışı bırakılmıştır. Bu yolla, araştırmacıların tarama sırasında bir kitabın adında geçen tüm sözcükleri kullanabilmesine olanak sağlanmıştır.

Yazar adı indeksi oluşturulurken, kitap üzerinde belirtilmiş olan tüm kişilerin (yazar, çevirmen, hazırlayıcı, derleyen, vb) ad ve soyadlarında yer alan her sözcük tek bir indekse konulmuştur. Dolayısıyla, Ernest Hemingway tarafından yazılmış ve Filiz Karabey tarafından çevirilmiş olan kitaba, "Ernest", "Hemingway", "Filiz" ve "Karabey" sözcükleri ile ulaşılabilmek olası kılınmıştır.

Yukarıda anlatılan biçimde oluşturulan indeklerin boyu, ne yazık ki çok büyük olmuştur. İnternetin hız kısıtı ve büyük kütüklerin yüklenmesinin çok uzun zaman alması nedeniyle ve erişimin hızlandırılması amacıyla, her iki indeks de daha küçük parçalara bölünmüş ve bu parçalara erişim için ikinci düzey indeksler ("Sözcük Aralığı İndekleri") oluşturulmuştur. Son olarak, bir harfle başlayan sözcük indeksine ulaşımı kolaylaştırmak için ise üçüncü düzeyde bir indeks oluşturmak gerekmiştir ("Harf İndeksi").

Ana Menüye Dön