Talat Öncü'nün Topladığı
Pullar

Ana Menüye Dön

Talat Öncü'nün pul koleksiyonu henüz tasnif aşamasındadır. Tasnif tamamlanıp bilgisayara giriş işlemi bittiğinde, bu siteye benzer başka bir site açılarak pullar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Talat Öncü'nün topladığı pullar aşağıdaki kategorilerde incelenebilir:

  1. Osmanlı Devleti pulları,
  2. Osmanlı Devleti zamanı özel pullar,
  3. Anadolu Hükümeti pulları,
  4. Türkiye Cumhuriyeti pulları,
  5. Fiskal pullar,
  6. Antiyeler,
  7. İlk Gün damgaları ve özel damgalı zarflar.

Osmanlı Devleti pulları

Osmanlı Devleti tarafından çıkarılan pulların yaklaşık % 80 i koleksiyonda yer almakdadır. Bu pulların çoğu damgalıdır. Pek azı tam seri olan bu pulların pek çoğundan, etüd yapılabilecek hacimde pul toplanmıştır.

Bu kategoride yer alan ve özellik arzeden pullar şöyle sıralanabilir:

Ayrıca, koleksiyonda pek çok özel damga da bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti zamanı özel pullar

Bu pullar Osmanlı devleti zamanında çeşitli ülkeler tarafından, Osmanlı devleti sınırları içinde ve belli bölgelerde kendi posta teşkilatlarınca kullanılmak üzere (İmtiyazat-ı Ecnebiyenin Lağvı'na kadar) çıkarılan pullardır. Bu kategoriye giren pullardan bazıları şunlardır:

Anadolu Hükümeti pulları

Anadolu Hükümeti tarafından çıkarılan pulların büyük bölümü koleksiyonda bulunmaktadır. Bu pullardan bahse değer olanları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti pulları

Koleksiyonda başlıca üç döneme ait pullar bulunmaktadır:

Yukarıdaki kategorilere ek olarak, münferit zamanlara ait damgasız pek çok pul ve blok bulunmaktadır (ilk gün damgalı ve damgasız Fatih serisi ve bloğu, Ata blok, vb.).

Fiskal pullar

Gerek Osmanlı gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde çıkarılmış pek çok fiskal pul koleksiyonda yer almaktadır. Bu pulların başlıcaları şunlardır:

Antiyeler

Koleksiyonda pek çok antiye bulunmaktadır. Bu antiyelerin bir kısmı postadan geçmiş, damgası ve varsa ek pulları üzerindedir. Antiyeler aşağıdaki kategorilerde incelenebilir:

İlk Gün damgaları ve özel damgalı zarflar.

Koleksiyonda bir miktar da ilk gün zarfı ve özel damgalı zarflar vardır. Bunların arasında en önemli olanı Fatih serisi ve Fatih bloğunun ilk gün damgasıdır..